Runen zijn krachtzegels en elke rune bevat een boodschap die enkel met de zintuigen kan worden begrepen.
De 672 runen (7 x 96) vertegenwoordigen de innerlijke zintuigen. De kunst van de Rune-meester is om de zintuigen van de innerlijke ruimte te activeren en deze te gebruiken als begeleiding om de uiterlijke werkelijkheid te veranderen. De meester gebruikt ook de zeven uiterlijke zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen, lichamelijke reacties (kippenvel krijgen) en innerlijke gewaarwordingen (maag die samenkrimpt) die beschikbaar zijn voor een bewust wezen.
De runenkaarten worden gebruikt om duidelijkere inzichten te verkrijgen in een bepaalde situatie en ze maken duidelijk welke perceptie er nodig is om de situatie te veranderen. Ze scheppen helderheid en geven je leiding op je levenspad.
Wat we in onze buitenwereld zien, zit ook binnenin ons.
Je kan de runen gebruiken als zelfleiding door er dagelijks één te trekken en je zal merken dat hetgeen de rune je wilt vertellen een aantal keren gedurende je dag terugkomt.
De rune is een symbolische kracht die werkt in je leven.
De legging met de runen geeft je een referentiepunt, een startpunt. Daarna kan je je intuïtie gebruiken om de boodschap van de runen te voelen en te begrijpen en het mysterie te ontrafelen.
Na de inwijding, waarbij je het certificaat van Runen meester krijgt,  kan je de runen gebruiken voor jezelf of voor andere mensen.
Er zijn verschillende leggingen die we gaan leren. Je kan een legging doen voor begeleiding of voor manifestatie. Er is de ja of neen legging.

Ben je geïnteresseerd in deze workshop neem dan snel contact met me op. Er kunnen maximum 8 mensen deelnemen.

                                                                        Plaats: Binnenveld 3, 3960 Bree (wegbeschrijving wordt toegestuurd bij aanmelding).
     Bijdrage: 40 euro, thee, koffie en koekjes inbegrepen.