Heling van dieren


Dieren die voor het grootste deel van de dag binnen zitten en niet in contact komen met de aarde frequenties, zoals paarden in stallen, honden en katten waar geen tuin voorhanden is, lopen risico’s op gezondheidsproblemen.
De natuur heeft een sterke connectie en uitstralingsfactor tussen de dieren en de frequenties van de aarde gecreëerd die voor dieren nodig is om een goede gezondheid te handhaven.
Dieren met vier poten hebben, in tegenstelling tot de mens, chakra’s die verticaal lopen, waardoor de aarde en de luchtfrequenties gemakkelijker in het lichaam van het dier kunnen binnendringen en zo bijdragen tot een gezonder leven.
Dieren die binnen zitten worden beroofd van deze zeer krachtige bijdrage aan hun welzijn.
De sigils die we gebruiken zijn ontworpen om vervormingen in de subtiele lichamen van het dier te verhelpen die kunnen veroorzaakt worden door het niet in de natuur vertoeven zodat deze natuurlijke frequenties niet kunnen ontvangen worden.
Wetenschappelijke studies hebben geconstateerd dat de frequenties die door de aarde worden uitgezonden, vrijwel identiek zijn als de frequenties die uit de handen van een heler komen.

Prijs voor een heling is 25 euro voor 30 minuten.