Jaarworkshop over de kwaliteiten van Godinnen en Goden

Eeuwenlang hebben we een bestaan geleid waar het mannelijke en het vrouwelijke elkaars tegengestelden waren. Dit uit zich tot op de dag van vandaag in conflicten op kleine en grote schaal. Door bijvoorbeeld meer aandacht te geven aan het mannelijke, komt het vrouwelijke niet of onvoldoende tot expressie. De tijd is gekomen dat de herinnering van alle pijnlijke ontgoochelingen wordt vervangen door een houding van vreugde. De sleutel ligt in het bereiken van een innerlijke balans in zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Door de godinnen- en de godenarchetypen te integreren in ons leven en deze tot expressie te brengen ontstaat de mogelijkheid tot het ervaren van eenheid in onszelf. Door de harmonieuze samenwerking binnenin ontstaat er harmonie en gratie in de wereld rondom ons. Iedere nieuwe maand komt er een ander ‘godenechtpaar’ aan bod, aangereikt door de ziener Almine.

Door geleide meditaties en het gebruik van de aangereikte tools, activeren we de nog slapende delen in onszelf. We gaan dieper in op deze archetypen en bieden praktische toepassingen voor het dagelijks leven. Als we de kwaliteiten van de 12 Godinnen en Goden leven, leidt dit tot een innerlijke balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke waarna de 13de Godin ons de mogelijkheid geeft om door de poort naar Eenheid te gaan. Ons leven wordt gezegend met gratie, elegantie, harmonie en vrede.